Nõustamine on väärtuslik selle poolest, et see aitab tuvastada personaalselt teie enda unikaalsed ja individuaalsed kitsaskohad.

Ma kirjeldan teile kiirelt ja mõne sõnaga, mida kujutab endast minult personaalse nõustamise saamine. Minu töö käib ainult juhiga. Seda põhjusel, et mitte ükski nõuanne ei ole jätkusuutlik, kui meeskond ei saa oma juhilt tuge ja suunamist nende täitmiseks. Kui juht saab sõnumist aru, siis jõuab see ka meeskonnani. Minu ülesanne nõustajana on mõtestada lahti erinevate tegevuste või tegemata jätmiste tagajärgi. Juht otsustab, mida ta oma meeskonnaga saavutada soovib, ja mina aitan selleks paika panna plaani.

Näide:
Kui juhil on oma meeskonnas probleeme usaldusega, siis ei ole kasu sellest, kui keegi ütleb: “te peate üksteist usaldama!” Minu ülesanne on aidata juhil võita oma inimeste usaldus.

Enne, kui kasutada personaalset nõustamist, soovitan teil vaadata läbi minu videokoolitus “Õpi hoolitsema meeskondade eest”. Selleks on kaks põhjust. Esiteks on siis kindel, et te olete kursis teooriatega, millesse ma usun, ja teiseks te saate sealt paljudele küsimustele vastused kiiremini ja odavamalt.

Kui te endiselt arvate, et vajalik on personaalne nõustamine, siis:
1. Täitke ära siin olev kontaktivorm.
2. Info kogumine – lepime kokku, kuidas toimub.
3. Kui pilt selge, siis saab teha pakkumise.

Personaalne nõustamine