Koolitusprotsess mis annab kindluse

Koolitusprotsess, mis annab kindluse

Kas teie koolitusprotsess annab kindluse? Kas teil on paigas, mis ajaks peale koolitamist on omandatud vajalikud teadmised ja oskused? Kas teie koolitus garanteerib kvaliteedi? Kas te usaldate iseseisvalt tööle inimese, kes on läbinud koolitusprotsessi? Või on teil nii, nagu enamustel – viskate inimese tundmatusse vette ja loodate, et õpib ise ujuma?

Mina usun väga tugevalt koolitusmaterjalide koostamisse ja koolitusprotsesside süstematiseerimisse.

Vaata ka:
„Mitte kunagi ärge alahinnake koolitamist“

Koolitusmaterjalide koostamine
Igale asutusele, kellele ma olen konsultandina tööd teinud, olen jätnud endast maha koolitusmaterjali. Ma ei näe ühtegi põhjust, miks seda mitte teha. Kui te kedagi koolitate, siis kaardistage see tegevus. See võtab teil sellel hetkel rohkem aega, aga teil on iga järgmine koolitamine lihtsam. Ideaalis võiks seda materjali pidevalt täiendada vastavalt tulemustele.

Koolitusprotsesside süstematiseerimine
Pakun teile lihtsa mudeli, mille järgi koolitusprotsess muuta süsteemseks. Ma räägin sellest ka videos „Mitte kunagi ärge alahinnake koolitamist.“

  1. Seletus – kui on koostatud koolitusmaterjal, siis individuaalne õppimine.
  2. Demonstreerimine – võib olla ka videomaterjal
  3. Imiteerimine – inimene rakendab õpitud oskusi või teadmisi
  4. Korrigeerimine – tagasiside
  5. Kordamine – seda seni, kuni esineb veel vigu

Lisaks peaks olema igal ametikohal arengukava. Uuel töötajal on tööl personaalne eesmärk omandada kindlaks ajaks kindlad oskused või teadmised. 

Abinõu videkoolitused on nüüd esindatud ka Eesti suurima koolituste andmebaasis – koolitused.ee.