Mis on töökultuur ehk organisatsioonikultuur ja miks see oluline on

Mis on töökultuur ehk organisatsioonikultuur ja miks see oluline on?

Töökultuur või organisatsioonikultuur on uskumuste ja käitumisviiside kogum, mis moodustavad töökeskkonna. Töökultuuri loomisest läbi inimeste juhtimise ma räägin oma videokoolituses „Õpi hoolitsema meeskondade eest.“

Selguse loomiseks peaks vastama järgmistele küsimustele:

  1. Miks me eksisteerime?
  2. Mis on meie jaoks edu?
  3. Mida saavutada tahame?
  4. Mis on meie jaoks oluline?
  5. Kuidas me käitume?
  6. Mille eest me seisame?
  7. Kuidas me saavutame edu?

Vastused nendele küsimustele loovad organisatsioonis selguse. Selgus on see, mis aitab inimestel hoida tähelepanu olulisel ja annab käitumisnormid

Ma räägin nüüd iga küsimuse juures eraldi lahti selle, miks need on olulised ja mis juhtub, kui nendele puuduvad selged vastused.

Miks me eksisteerime?

Kui inimesed asutuses ei tea, miks see tegevus üldse vajalik on, siis puudub tegevusel mõtestatus ja töö ei saa olla töötajate jaoks tähendusrikas.

Selge vastus sellele küsimusele annab töötajatele eesmärgi, mida püüda ja ideaalis peaks olema ühes meeskonnas inimesed, kes hoolivad püstitatud eesmärgist.

Mis on meie jaoks edu?

Kui pole selge, mille saavutamisel ollakse edukad, siis on väga raske seda saavutada. Edu defineerimata jätmise puhul ei saa selle saavutamiseks paika panna plaani.

Edu saavutamiseks peaks alustuseks teadma, mis on selle organisatsiooni jaoks edu. Siis saab luua plaani, kuidas see saavutada.

Mida saavutada tahame?

Kui inimesed ei tea, mida saavutada tahetakse, siis nad ka ei tea, mida teha.

Selged eesmärgid aitavad hoida tähelepanu olulisel.

Mis on meie jaoks oluline?

Kui pole selge, mis on oluline, siis asutusel nagu poleks iseloomu. 

Selged väärtused aitavad valida õigeid inimesi.

Kuidas me käitume?

Kui organisatsioon ei oma mingeid väärtusi, siis inimesed ei tea, kuidas käituda. 

Selged väärtused ühendavad inimesi ja panevad neid vastavalt käituma. 

Mille eest me seisame?

Kui inimesed ei tea, mille eest seistakse, siis nad ei tea, mida teha ja kuidas käituda.

Selged väärtused annavad inimestele keerulistes olukordades spikri selleks, kuidas käituda.

Kuidas me saavutame edu?

Kui organisatsioonis pole väärtused paigas, siis võidakse edu saavutada valesid võtteid kasutades ja ühe eesmärgi saavutamine tekitab uusi probleeme.

Juhid saavad rohkem usaldada selgete väärtustega inimeste otsuseid.

Asutuse eesmärgid aitab paika panna video „Eesmärgid, mis juhivad meeskonda“ ja asutuse väärtused aitab paika panna video „Põhiväärtused, mis aitavad otsustada.“ Need mõlemad on videokoolituses „Õpi hoolitsema meeskondade eest.“

Eesmärgid ja väärtused koos sisuliselt ongi teie töökultuur/organisatsioonikultuur. Selged eesmärgid ja väärtused aitavad valida käitumist ja langetada otsuseid. Kogu tegevus hakkab tuginema sellel, mida te olete paika pandud. 

Töökultuur/organisatsioonikultuur on midagi, mis teid asutusena iseloomustab. Selle järgi valivad teid kliendid ja sellest sõltub, kes teie tööpakkumistele kandideerivad.

Abinõu videkoolitused on nüüd esindatud ka Eesti suurima koolituste andmebaasis – koolitused.ee.