Värbamine – mille peale mõelda enne

Värbamine – mille peale mõelda enne

Tihti tehakse värbamine liiga pealiskaudselt. Olen näinud, et värbamist peetakse edukaks, kui sõlmitakse tööleping. Latt ei peaks nii madalal olema.

Värbamine on tugevalt seotud ka muude teemadega. Kui tahta häid inimesi, siis on vaja teha hea pakkumine. Ilmselt paljudel läks mõte kohe selle peale, et peab suur palk olema. Mina ei usu suure palga jätkusuutlikusesse. Suur palk ei peleta kedagi eemale, aga see ei ole jätkusuutlik lahendus heade inimeste meelitamiseks.

Siin on punktid, millega saab meelitada häid kandidaate:
1. Tugev kultuur organisatsioonis
2. Töö
3. Töökeskkond
4. Meeskonnaliikmed

Tugev kultuur organisatsioonis
Kui kandidaat tuleb töövestlusele, siis ka tema saab infot tööandja kohta. Selgete eesmärkide ja väärtustega organisatsioonil on palju kergem kõnetada inimesi. Kui on paigas, miks, mida ja kuidas tehakse, siis inimesel on ka lihtsam otsustada, kas ta on sellest huvitatud. Ja ka vastupidi – kui asutuse miks, mida ja kuidas ei kõneta kanditaati, siis ei saa värbamine edukas olla. 

Töö
Mis on see töö, mida te kandidaadile pakute ja kellele selle töö tegemisest kasu on. Kui kandidaadil on emotsionaalne side või suur huvi antud valdkonna vastu, siis see on üks eeldustest, et värbamine saaks olla edukas. Kui kandidaati ei huvita selle probleemi lahendamine, mida see töö teha aitab, siis ta pole õige inimene.

Töökeskkond
Üks asi on see, et miks, mida ja kuidas on paigas. Eraldi teema on, kas see väljendub ka tegudes. Ei ole mõtet ilusa jutuga enda juurde töötajaid meelitada. Tõde tuleb hiljem nii kui nii välja. Selline käitumine ei ole jätkusuutlik ja kandidaatidele valetades te ainult kahjustate oma mainet

Meeskonnaliikmed
Head inimesed ei taha liituda nõrkade meeskondadega. Selle pärast ongi ülioluline see, kes on selles meeskonnas varasemalt. 

Tehke need teemad korda, et olla tööandjana kandidaate jaoks atraktiivsem

Enne värbamist peaks paika panema järgmised punktid:
1. Selged eesmärgid ja väärtused
2. Omadused, mida soovite uuelt töötajalt

Selged eesmärgid ja väärtused
Eesmärgid ja väärtused on tegelikult need, millele peaks tuginema kogu ettevõtte tegevus. Erand ei ole ka värbamine. Organisatsiooni eesmärgid ja väärtused peaksid korda minema nii varasematele kui ka uutele liikmetele. 

Omadused, mida soovite uuelt töötaja
Selleks, et saada, mida tahta, peab olema selgelt paigas see, mida tahetakse. On vaja paika panna, milliseid omadusi oodatakse uuelt töötajalt. Siin peaks tuginema eesmärkidele ja põhiväärtustele.

See kõik on eeltöö, mida peab tegema enne, kui töökuulutust koostada. Peab looma tingimused, et saaks teha hea pakkumise, panema paika selle, mida vaja ja alles siis jõuame värbamisprotsessi enda juurde.

Värbamisprotsessist endast on juttu blogipostituses „Värbamisprotsess, mida saab usaldada.“

Abinõu videkoolitused on nüüd esindatud ka Eesti suurima koolituste andmebaasis – koolitused.ee.